Předměty


JUDr. Pavla Petříková


nevim

Nevlud


Rozumět problematice přenosu signálů po metalickém a optickém přenosovém médiu. Učební výstupy...

Ing. Iva Petříková


Rozumět používaným přenosovým systémům a terminologii používané v telekomunikační technice.

Diviš


Náplň předmětu si klade za cíl seznámit studenty s přenosovými médii, používanými v telekomunikac...

Ing. Jan Skapa, Ph.D.


Student bude seznámen se strukturou telekomunikačních sítí, jejichž nedílnou součástí jsou sítě...

Ing. Přemysl Mer


Studenti získají přehledové informace o vývoji programovacích jazyků, hlavních paradigmatech prog...

Ing. Marek Běhálek


Seznámit studenty s možností tvorby objektově orientovaných aplikací v rámci platformy Java. Po a...

Jan Kožusznik


Hlavním cílem předmětu je naučit studenty využívat platformu .NET Framework. Po absolvování kurzu...

Ing. Jan Martinovič,


Předmět pokrývá oblast metod návrhu a realizace programových aplikací, jejich testování a dokumen...

Marek Běhálek


Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.


Semestr 2015/2016 Winter Ročník 1 Program IKT - Information and Communication Technology Forma F...

Šaloun


Předmět je zaměřen jednak na představení konceptu objektově orientovaného programování, jednak na...

Mgr. Miloš Kudělka, Ph.D.


Kurz poskytne posluchačům základy pro aktivní práci v oblasti paralelních systémů, algoritmů a pr...

Ing. Pavel Krömer, Ph.D.


Hlavním cílem předmětu je naučit studenty programovat v programovacím jazyce C#. Po absolvování k...

Ing. Marek Běhálek


Ing. Michal Radecký, Ph.D.


Ing. Jan Kožusznik, Ph.D.


Ing. Jan Kožusznik, Ph.D.


Rozumět aplikacím číslicovým systémům a jejich návrhu pomocí programovatelných logických obvodů. ...

doc. Ing. Jaroslav Z


doc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.

Hledat

Oblíbené

Pro tuto funkci se musíte přihlásit

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.