Předměty


Jsou probírány metody návrhu rozhraní mezi softwarovým systémem a uživatelem. Posluchači se sezná...

Eduard Sojka


Studenti se seznámí se základními hardwarovými prostředky a pokročilými SW technikami tvorby auto...

doc. Ing. Petr Bilík


Cílem předmětu Virtuální instrumentace I je seznámení studentů se základními hardwarovými a softw...

Ing. Tomáš Wittassek


Rozumět technologii VoIP. Učební výstupy jsou stanoveny tak, aby studenti byli schopni identif...

doc. Ing. Miroslav V


http://www.cs.vsb.cz/jancar/VPTI/vpti.htm

prof. Jančar


Po absolvování předmětu bude student schopen používat integrační metody, které jsou nutné pro v...

Petr Vodstrčil


Výkonová elektronika je obor, který intenzivně proniká do všech technických oblastí současného ži...

prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc.


Po absolvování předmětu student získá znalosti umožňující dobrou orientaci v aplikacích výkonové ...

prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc.


Předmět seznamuje posluchače s vlastnostmi prvků, které jsou využívány ve výkonových polovodičový...

Ing. Tomáš Pavelek, Ph.D.


Předmět pojednává o problematice výroby elektrické energie v různých typech elektráren, dále o us...

Goňo


.....

doc. Ing. Radomír Go


Předmět je zaměřen na základní elektronické obvody v oblasti rádiových kmitočtů. Nejprve jsou pro...

Dr. Ing. Libor Gajdošík


Předmět je zaměřen na získání základních teoretických znalostí a praktických dovedností souvisejí...

Mgr. Miloš Kudělka, Ph.D.


Téměř každá nově vznikající aplikace předpokládá možnost komunikace prostřednictvím Internetu. Ta...

Ing. Tomáš Tureček


V předmětu bude uchazeč seznámen s problematikou vývoje webových aplikací pomocí technologie Micr...

Jan Martinovič


Předmět je určen pro studenty prvního ročníku prezenčního studia. V předmětu se studenti seznámí ...

Jiří Dvorský


Předmět je zaměřen na objasnění postavení mikroorganismů v biotechnologiích pro čištění odpadních...

Hana Vojtková


Seznámit studenty s komplexností zadání a řešení elektromechanických strojů a celků. Vlivy okolí ...

doc. Ing. Bohumil Ho


Základní pojmy, zákony a metody řešení elektrických obvodů. Vlastnosti a použití pasívních prvků,...

Pavel Langhammer


Zopakovat základní poznatky středoškolské fyziky Definovat a charakterizovat základní fyzikální ...

prof. Ing. Jaromír P


doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.


Po absolvování předmětu získá student znalosti a početní dovednosti základů matematiky v rozsahu ...

RNDr. Petra Šarmanov


Studenti se seznámí se základními pojmy používanými v grafických aplikacích. Po absolvování předm...

Šarman


doc. Dr. Ing. Pavel Blecharz


Předmět Základy použití počítačů si klade za cíl především seznámit studenty s možnostmi řešení ú...

Ing. Richard Velička


Jeden ze spolvěd. předmětů

nevim


Předmět Základy programování je předmět, který svou náplní pokrývá oblasti základních znalostí st...

doc. Mgr. Jiří Dvors

Hledat

Oblíbené

Pro tuto funkci se musíte přihlásit

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.