Předměty


Výkonová elektronika je obor, který intenzivně proniká do všech technických oblastí současného ži...

prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc.


Po absolvování předmětu student získá znalosti umožňující dobrou orientaci v aplikacích výkonové ...

prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc.


Předmět seznamuje posluchače s vlastnostmi prvků, které jsou využívány ve výkonových polovodičový...

Ing. Tomáš Pavelek, Ph.D.


Předmět pojednává o problematice výroby elektrické energie v různých typech elektráren, dále o us...

Goňo


.....

doc. Ing. Radomír Go


Předmět je zaměřen na základní elektronické obvody v oblasti rádiových kmitočtů. Nejprve jsou pro...

Dr. Ing. Libor Gajdošík


doc. Ing. Vladimír Král, Ph.D


Ing. David Ježek, Ph.D.


Předmět je zaměřen na získání základních teoretických znalostí a praktických dovedností souvisejí...

Mgr. Miloš Kudělka, Ph.D.


Téměř každá nově vznikající aplikace předpokládá možnost komunikace prostřednictvím Internetu. Ta...

Ing. Tomáš Tureček


V předmětu bude uchazeč seznámen s problematikou vývoje webových aplikací pomocí technologie Micr...

Jan Martinovič


Předmět je určen pro studenty prvního ročníku prezenčního studia. V předmětu se studenti seznámí ...

Jiří Dvorský


doc. Ing. Michal Prauzek, Ph.D.


Ing. Filip Řezáč, Ph.D.


Předmět je zaměřen na objasnění postavení mikroorganismů v biotechnologiích pro čištění odpadních...

Hana Vojtková


Seznámit studenty s komplexností zadání a řešení elektromechanických strojů a celků. Vlivy okolí ...

doc. Ing. Bohumil Ho


Základní pojmy, zákony a metody řešení elektrických obvodů. Vlastnosti a použití pasívních prvků,...

Pavel Langhammer


prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.


Zopakovat základní poznatky středoškolské fyziky Definovat a charakterizovat základní fyzikální ...

prof. Ing. Jaromír P


doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.


Po absolvování předmětu získá student znalosti a početní dovednosti základů matematiky v rozsahu ...

RNDr. Petra Šarmanov


Studenti se seznámí se základními pojmy používanými v grafických aplikacích. Po absolvování předm...

Šarman


doc. Dr. Ing. Pavel Blecharz

Hledat

Oblíbené

Pro tuto funkci se musíte přihlásit

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.