Předměty


Tento předmět je úvodem do problematiky tvorby software z hlediska inženýrských metod. Objektově ...

Ivo Vondrák


Studenti se seznámí se základy výrokové a predikátové logiky. Probereme pojem přímého a nepřímého...

Zdeňek Sawa


Jsou probírány metody návrhu rozhraní mezi softwarovým systémem a uživatelem. Posluchači se sezná...

Eduard Sojka


Studenti se seznámí se základními hardwarovými prostředky a pokročilými SW technikami tvorby auto...

doc. Ing. Petr Bilík


Cílem předmětu Virtuální instrumentace I je seznámení studentů se základními hardwarovými a softw...

Ing. Tomáš Wittassek


Rozumět technologii VoIP. Učební výstupy jsou stanoveny tak, aby studenti byli schopni identif...

doc. Ing. Miroslav V


http://www.cs.vsb.cz/jancar/VPTI/vpti.htm

prof. Jančar


Po absolvování předmětu bude student schopen používat integrační metody, které jsou nutné pro v...

Petr Vodstrčil


Výkonová elektronika je obor, který intenzivně proniká do všech technických oblastí současného ži...

prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc.


Po absolvování předmětu student získá znalosti umožňující dobrou orientaci v aplikacích výkonové ...

prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc.


Předmět seznamuje posluchače s vlastnostmi prvků, které jsou využívány ve výkonových polovodičový...

Ing. Tomáš Pavelek, Ph.D.


Předmět pojednává o problematice výroby elektrické energie v různých typech elektráren, dále o us...

Goňo


Předmět je zaměřen na základní elektronické obvody v oblasti rádiových kmitočtů. Nejprve jsou pro...

Dr. Ing. Libor Gajdošík


doc. Ing. Vladimír Král, Ph.D


Ing. David Ježek, Ph.D.


Předmět je zaměřen na získání základních teoretických znalostí a praktických dovedností souvisejí...

Mgr. Miloš Kudělka, Ph.D.


Téměř každá nově vznikající aplikace předpokládá možnost komunikace prostřednictvím Internetu. Ta...

Ing. Tomáš Tureček


V předmětu bude uchazeč seznámen s problematikou vývoje webových aplikací pomocí technologie Micr...

Jan Martinovič


Předmět je určen pro studenty prvního ročníku prezenčního studia. V předmětu se studenti seznámí ...

Jiří Dvorský


doc. Ing. Michal Prauzek, Ph.D.


Předmět je zaměřen na objasnění postavení mikroorganismů v biotechnologiích pro čištění odpadních...

Hana Vojtková


Seznámit studenty s komplexností zadání a řešení elektromechanických strojů a celků. Vlivy okolí ...

doc. Ing. Bohumil Ho


Základní pojmy, zákony a metody řešení elektrických obvodů. Vlastnosti a použití pasívních prvků,...

Pavel Langhammer

Hledat

Oblíbené

Pro tuto funkci se musíte přihlásit

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.