Předměty


Předmět je věnován správě nejběžnějších databázových strojů, jmenovitě Oracle a MS SQL Server a M...

Ing. Radim Bača, Ph.D.


RNDr. Pavel Jahoda, Ph.D.


Tento předmět je úvodním kurzem programování. U studentů se předpokládá obecná orientace ve výpoč...

Jiří Dvorský


Tento předmět je pokračováním předmětu Algoritmy I. V tomto kurzu bude kombinován výklad objektov...

Jiří Dvorský


Předmět se zaměřuje na detailní poznání funkcí analogových elektronických obvodů. Náplň předmětu ...

prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc.


Kurs Analýza elektronických obvodů se zabývá rozbory vlastností stěžejních elektronických obvodů,...

Punčochář


Jsou probírána zejména tato témata: segmentace obrazů, detekce hran, oblastí a rohů, měření, obje...

doc. Dr. Ing. Eduard Sojka


Po 4 semestry. Poté závěrečná zkouška.

není


prof. RNDr. Zdeněk Dostál, DSc.


V předmětu bude probíraná technologie Microsoft .NET Framework a moderní technologie s touto tech...

Ing. Jan Martinovič


Předmět architektura počítačů nepředpokládá speciální předchozí znalosti. U posluchačů se předpok...

Lačezar Ličev


Předmět architektury počítačů a paralelních systémů nepředpokládá speciální předchozí znalosti, p...

doc. Ing. Lačezar Ličev, CSc.


Mnoho praktických problémů má jeden společný rys - vhodné řešení musí splňovat řadu z reality ply...

prof. RNDr. Petr Jančar, CSc.


materiály k bakalářkám

není


Cílem předmětu je získání přehledu o základních fyzikálních zákonitostech a zvládnutí základních...

Michal Lesňák


Reálná funkce jedné reálné proměnné. Definice, graf. Funkce ohraničené, monotónní, sudé, lic...

Pavel Burda


Integrální počet funkce jedné proměnné. Geometrické a fyzikální aplikace určitého integrálu. Dife...

Radim Havelek


Předmět a jeho úspěšné absolvování je nutný k seznámení studentů studijních programů na FEI s výz...

Vítězslav Stýskala


Předmět se zabývá stěžejními otázkami v oblasti BOZP, hygieny práce a požární ochrany. Poskytuj...

Alois Adamus


Cílem předmětu je seznámit studenty 1. roč. FEI se základními bezpečnostními předpisy pro činnost...

Vítězslav Stýskala


Předmět poskytne vysvětlení základních bezpečnostních mechanizmů a řešení zabezpečení hlasové kom...

Miroslav Vozňák


V rámci předmětu se bude probírat širší spektrum evolučních výpočetních technik. Budou zmíněny ja...

Ivan Zelinka


V rámci předmětu se bude probírat širší spektrum evolučních výpočetních technik. Budou zmíněny ja...

Ivan Zelinka


Cílem předmětu je seznámit studenty s prostředky, metodami a technologiemi pro realizaci telemetr...

Ing. Martin Černý

C++


Naučit studenty používat programovací jazyky C a C++ podle ISO/ANSI normy. Kurs poskytne začátečn...

Dvorský


Po absolvování předmětu studenti budou znát funkci logických obvodů, umí definovat požadavky na m...

prof. Ing. Pavel Bra

Hledat

Oblíbené

Pro tuto funkci se musíte přihlásit

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.