Předměty


Rychle se rozvíjející oblast informačních a komunikačních technologií je doprovázená i rozvojem ...

Jan Žídek


Studenti se naučí používat měřicí přístroje a provádět orientační a přehledová měření na optickýc...

Ing. Jan Skapa, Ph.D.


Cílem předmětu Měření v telekomunikační technice je seznámit studenty se základními třídami měřic...

doc. Ing. Jan Žídek, CSc.


Problematika uvedená na přednáškách a cvičeních předmětu „Měřicí a senzorová technika“ bude ned...

Ing. Jaromír Škuta,


Při řešení výzkumných i praktických úloh vzniká často problém s vyhodnocením a interpretací infor...

Jana Šarmanová


doc. Mgr. Miloš Kudělka, Ph.D.


Celý kurz je rozdělen do dvou částí, přičemž první z nich je věnována neformálním, příp. semi-for...

Jan Kožusznik


Předmět detailně seznamuje studenty s jazykem UML (Unified Modeling Language) definující v součas...

Jan Kožusznik


Rozumět programování mikropočítačových obvodů pomocí jazyku C. Učební výstupy jsou stanoveny t...

Radek Novák


Rozumět tvorbě aplikačních programů pro jednočipové mikropočítače v asembleru. Učební výstupy ...

Radek Novák


Předmět se zaměřuje základní poznatky z mikroprocesorové techniky. Náplň předmětu se opírá se o p...

doc. Ing. Petr Palacký, Ph.D.


Předmět rozvíjí základní poznatky z mikroprocesorové techniky. Zaměřuje se na lepší poznání moder...

prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc.


Zpracovávání dat pomocí mobilních zařízení má svá specifika související se specifiky těchto zaříz...

Ing. Pavel Moravec, Ph.D.


Předmět se zaměřuje na modelování a simulaci provozních stavů elektrických a elektronických systé...

doc. Ing. Ivo Neborák, CSc.


Student bude seznámen se základy systémů hromadné obsluhy (SHO) používaných v telekomunikační tec...

Ing. Libor Michálek, Ph.D


Předmět je určen pro zájemce o 3D modelování. Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními...

Ing. Martin Němec


Předmět je orientován na společné počítačové zpracování multimediálních signálů a to jak signálů ...

Ing. Přemysl Mer, Ph.D.


Ing. Přemysl Mer, Ph.D.


Předmět je zaměřen na zvládnutí základních znalostí v oblasti nakládání s odpady a odpadového h...

Barbora Lyčková


Předmět navrhování a realizace vestavěných řídicích systémů seznamuje studenty s pokročilými možn...

Ing. Jiří Kotzian, Ph.D.


Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s využitím optických vláken nejen jako média používané...

Ing. Petr Šiška, Ph.D.


Cílem předmětu je seznámení jeho posluchačů s nekonvenčními algoritmy z fyzikálních a biologickýc...

prof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D.


edison

Vondrák


doc. Ing. Dalibor Lukáš, Ph.D.


V předmětu jsou probrány základní principy a způsoby implementace operačních systémů. Studenti zí...

Ing. Petr Olivka

Hledat

Oblíbené

Pro tuto funkci se musíte přihlásit

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.