Předměty


Předmět detailně seznamuje studenty s jazykem UML (Unified Modeling Language) definující v součas...

Jan Kožusznik


Rozumět programování mikropočítačových obvodů pomocí jazyku C. Učební výstupy jsou stanoveny t...

Radek Novák


Rozumět tvorbě aplikačních programů pro jednočipové mikropočítače v asembleru. Učební výstupy ...

Radek Novák


Předmět se zaměřuje základní poznatky z mikroprocesorové techniky. Náplň předmětu se opírá se o p...

doc. Ing. Petr Palacký, Ph.D.


Předmět rozvíjí základní poznatky z mikroprocesorové techniky. Zaměřuje se na lepší poznání moder...

prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc.


Zpracovávání dat pomocí mobilních zařízení má svá specifika související se specifiky těchto zaříz...

Ing. Pavel Moravec, Ph.D.


Předmět se zaměřuje na modelování a simulaci provozních stavů elektrických a elektronických systé...

doc. Ing. Ivo Neborák, CSc.


Student bude seznámen se základy systémů hromadné obsluhy (SHO) používaných v telekomunikační tec...

Ing. Libor Michálek, Ph.D


Předmět je určen pro zájemce o 3D modelování. Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními...

Ing. Martin Němec


Předmět je orientován na společné počítačové zpracování multimediálních signálů a to jak signálů ...

Ing. Přemysl Mer, Ph.D.


Ing. Přemysl Mer, Ph.D.


Předmět je zaměřen na zvládnutí základních znalostí v oblasti nakládání s odpady a odpadového h...

Barbora Lyčková


Předmět navrhování a realizace vestavěných řídicích systémů seznamuje studenty s pokročilými možn...

Ing. Jiří Kotzian, Ph.D.


Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s využitím optických vláken nejen jako média používané...

Ing. Petr Šiška, Ph.D.


Cílem předmětu je seznámení jeho posluchačů s nekonvenčními algoritmy z fyzikálních a biologickýc...

prof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D.


edison

Vondrák


doc. Ing. Dalibor Lukáš, Ph.D.


V předmětu jsou probrány základní principy a způsoby implementace operačních systémů. Studenti zí...

Ing. Petr Olivka


Představit tvorbu aplikací využívající přímo prostředků OS mobilního zařízení. Úvod do Windows CE...

Mgr. Ing. Michal Krumnikl


Předmět se zabývá optickými komunikacemi ve volném prostoru. Pozornost je věnována směrovým optic...

Vladimír Vašinek


Předmět představuje základní přehled o problematice optických komunikací. Je úvodním přehledovým ...

prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.


Předmět navazuje na Optické komunikace I, představuje výrazně hlubší náhled do problematiky optic...

Vladimír Vašínek


Předmět navazuje na předchozí dva kurzy a doplňuje je o základy koncových zařízení. Posluchač by ...

prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.


Předmět se věnuje základním vlastnostem světla, jejich využitím pro telekomunikace, měření, zprac...

Vladimír Vašinek


Rozumět funkci optoelektronických prvků používaných v optických sítích. Učební výstupy jsou st...

V. Vašínek

Hledat

Oblíbené

Pro tuto funkci se musíte přihlásit

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.