Předměty


Cílem je vytvoření zakladů odborného anglického jazyka v oblasti řečových dovedností, to je čten...

PaedDr. Marcela Adám


Prezenční: Výuka probíhá formou cvičení jedenkrát týdně 90 minut 4 semestry s cílem vytvoření zá...

PaedDr. Marcela Adám


Prezenční: Výuka probíhá formou cvičení jedenkrát týdně 90 minut a jejím cílem je vytvoření zákl...

PaeDr. Marcela Adámk


Prezenční: Výuka probíhá formou cvičení jedenkrát týdně 90 minut a jejím cílem je vytvoření zákl...

PaeDr. Marcela Adámk


Rozvoj vybraných měkkých dovedností (soft skills) studentů důležitých pro trh práce.

Eliška Ochodková


Studentům budou prezentovány základní pojmy z oblasti komprese dat. Důraz bude kladen na schopnos...

prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.


Studenti budou seznámeni se síťovými službami z pohledu bezpečnosti.

doc. Ing. Jaroslav Z


Ing. Petr Machník, Ph.D.


Ing. Petr Machník, Ph.D.


Kondiční kulturistika je kolektivní nebo individuální forma cvičení, která využívá kulturistickýc...

neuveden


Kvalita součástí. Rychlost (mezní kmitočet), přesnost, spolehlivost, řady hodnot. Konstrukční kri...

Ing. Michal Jahelka, Ph.D.


Předmět se zabývá základními principy a algoritmy bezpečnostních technik a protokolů. V předmětu ...

Eliška Ochodková


prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.


Cílem předmětu je poskytnout posluchačům bakalářského studia základní informace z oblasti kyberne...

prof. Ing. Vilém Sro


Práva, Zákony v IT a telekomunikacích (Test min. 11 otázek = 55 bodů)

Chmelíková


Po absolvování kursu student bude znát definice základních pojmů lineární algebry, bude chápat je...

Doc. Mgr. Vít Vondrá


Lineární algebra je jeden ze základních prostředků formulace technických problémů a jejich efekti...

Vít Vondrák


Nezajimavý předmět, protože se implemetuje to, čemu nikdo nerozumí a neví oč se jedná (viz. difre...

doc. Kozubek


Logické kombinační obvody - charakteristika logického systému, logická proměnná, logický operátor...

Zdeněk Diviš


Předmět je úvodem do základních pojmů, technik, dovedností a teorií managementu. Tím vytváří př...

prof. Ing. Ivo Janík, CSc.

Hledat

Oblíbené

Pro tuto funkci se musíte přihlásit

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.