Předměty


Cílem předmětu je poskytnout posluchačům bakalářského studia základní informace z oblasti kyberne...

prof. Ing. Vilém Sro


Práva, Zákony v IT a telekomunikacích (Test min. 11 otázek = 55 bodů)

Chmelíková


Po absolvování kursu student bude znát definice základních pojmů lineární algebry, bude chápat je...

Doc. Mgr. Vít Vondrá


Lineární algebra je jeden ze základních prostředků formulace technických problémů a jejich efekti...

Vít Vondrák


Nezajimavý předmět, protože se implemetuje to, čemu nikdo nerozumí a neví oč se jedná (viz. difre...

doc. Kozubek


Logické kombinační obvody - charakteristika logického systému, logická proměnná, logický operátor...

Zdeněk Diviš


Předmět je úvodem do základních pojmů, technik, dovedností a teorií managementu. Tím vytváří př...

prof. Ing. Ivo Janík, CSc.


Náplní předmětu je seznámit studenty se základními principy managementu jakosti, směry jeho vývoj...

prof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc.


V úvodní části předmětu jsou uvedeny základní vlastnosti množiny reálných čísel, po připomenutí p...

Mgr. Petr Vodstrčil,


Předmět je věnován následujícím tématům: diferenciální počet vektorových funkcí, integrální po...

Petr Beremlijski


V předmětu se studenti nejprve podrobně seznámí s metodami výpočtu určitých a neurčitých integrál...

RNDr. Petra Šarmanová, Ph.D.


V úvodní části předmětu jsou uvedeny základní vlastnosti množiny reálných čísel, po připomenutí p...

Jiří Bouchala


V předmětu student získá základní dovednosti potřebné při řešení a analýze lineárních diferenciál...

doc. RNDr. Jiří Bouchala


Úvod bude věnován seznámení s programem Maple a s jeho uživatelským prostředím. Dále se studenti ...

Mgr. Petr Vodstrčil


Cílem předmětu je seznámit studenty s pojmovým aparátem a metodami výrokové logiky, predikátové l...

Marie Duží


V předmětu se studenti seznámí se základními matematickými metodami pro oblast analýzy dat. Předn...

prof. RNDr. Václav Snášel


Cílem předmětu je získání znalostí práce s programem MATLAB. Znalost práce s programem MATLAB je ...

Ing. Marek Penhaker,


Předmět zahrnuje přípravné technologické procesy drcení a mletí. Tyto procesy slouží pro přípra...

Miluše Hlavatá


Předmět si klade za cíl seznámit posluchače se základními vlastnostmi a strukturou mechatronickýc...

doc. Ing. Ivo Neborá


Rychle se rozvíjející oblast informačních a komunikačních technologií je doprovázená i rozvojem ...

Jan Žídek


Studenti se naučí používat měřicí přístroje a provádět orientační a přehledová měření na optickýc...

Ing. Jan Skapa, Ph.D.


Cílem předmětu Měření v telekomunikační technice je seznámit studenty se základními třídami měřic...

doc. Ing. Jan Žídek, CSc.


Problematika uvedená na přednáškách a cvičeních předmětu „Měřicí a senzorová technika“ bude ned...

Ing. Jaromír Škuta,


Při řešení výzkumných i praktických úloh vzniká často problém s vyhodnocením a interpretací infor...

Jana Šarmanová


doc. Mgr. Miloš Kudělka, Ph.D.


Celý kurz je rozdělen do dvou částí, přičemž první z nich je věnována neformálním, příp. semi-for...

Jan Kožusznik

Hledat

Oblíbené

Pro tuto funkci se musíte přihlásit

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.