Předměty


Logické kombinační obvody - charakteristika logického systému, logická proměnná, logický operátor...

Zdeněk Diviš


Předmět je úvodem do základních pojmů, technik, dovedností a teorií managementu. Tím vytváří př...

prof. Ing. Ivo Janík, CSc.


Náplní předmětu je seznámit studenty se základními principy managementu jakosti, směry jeho vývoj...

prof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc.


V úvodní části předmětu jsou uvedeny základní vlastnosti množiny reálných čísel, po připomenutí p...

Mgr. Petr Vodstrčil,


Předmět je věnován následujícím tématům: diferenciální počet vektorových funkcí, integrální po...

Petr Beremlijski


V předmětu se studenti nejprve podrobně seznámí s metodami výpočtu určitých a neurčitých integrál...

RNDr. Petra Šarmanová, Ph.D.


V úvodní části předmětu jsou uvedeny základní vlastnosti množiny reálných čísel, po připomenutí p...

Jiří Bouchala


V předmětu student získá základní dovednosti potřebné při řešení a analýze lineárních diferenciál...

doc. RNDr. Jiří Bouchala


Úvod bude věnován seznámení s programem Maple a s jeho uživatelským prostředím. Dále se studenti ...

Mgr. Petr Vodstrčil


Cílem předmětu je seznámit studenty s pojmovým aparátem a metodami výrokové logiky, predikátové l...

Marie Duží


V předmětu se studenti seznámí se základními matematickými metodami pro oblast analýzy dat. Předn...

prof. RNDr. Václav Snášel


Cílem předmětu je získání znalostí práce s programem MATLAB. Znalost práce s programem MATLAB je ...

Ing. Marek Penhaker,


Předmět zahrnuje přípravné technologické procesy drcení a mletí. Tyto procesy slouží pro přípra...

Miluše Hlavatá


Předmět si klade za cíl seznámit posluchače se základními vlastnostmi a strukturou mechatronickýc...

doc. Ing. Ivo Neborá


Rychle se rozvíjející oblast informačních a komunikačních technologií je doprovázená i rozvojem ...

Jan Žídek


Studenti se naučí používat měřicí přístroje a provádět orientační a přehledová měření na optickýc...

Ing. Jan Skapa, Ph.D.


Cílem předmětu Měření v telekomunikační technice je seznámit studenty se základními třídami měřic...

doc. Ing. Jan Žídek, CSc.


Problematika uvedená na přednáškách a cvičeních předmětu „Měřicí a senzorová technika“ bude ned...

Ing. Jaromír Škuta,


Při řešení výzkumných i praktických úloh vzniká často problém s vyhodnocením a interpretací infor...

Jana Šarmanová


doc. Mgr. Miloš Kudělka, Ph.D.


Celý kurz je rozdělen do dvou částí, přičemž první z nich je věnována neformálním, příp. semi-for...

Jan Kožusznik


Předmět detailně seznamuje studenty s jazykem UML (Unified Modeling Language) definující v součas...

Jan Kožusznik


Rozumět programování mikropočítačových obvodů pomocí jazyku C. Učební výstupy jsou stanoveny t...

Radek Novák


Rozumět tvorbě aplikačních programů pro jednočipové mikropočítače v asembleru. Učební výstupy ...

Radek Novák


Předmět se zaměřuje základní poznatky z mikroprocesorové techniky. Náplň předmětu se opírá se o p...

doc. Ing. Petr Palacký, Ph.D.


Předmět rozvíjí základní poznatky z mikroprocesorové techniky. Zaměřuje se na lepší poznání moder...

prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc.

Hledat

Oblíbené

Pro tuto funkci se musíte přihlásit

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.