Předměty


Kvalita součástí. Rychlost (mezní kmitočet), přesnost, spolehlivost, řady hodnot. Konstrukční kri...

Ing. Michal Jahelka, Ph.D.


Předmět se zabývá základními principy a algoritmy bezpečnostních technik a protokolů. V předmětu ...

Eliška Ochodková


prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.


Cílem předmětu je poskytnout posluchačům bakalářského studia základní informace z oblasti kyberne...

prof. Ing. Vilém Sro


Práva, Zákony v IT a telekomunikacích (Test min. 11 otázek = 55 bodů)

Chmelíková


Po absolvování kursu student bude znát definice základních pojmů lineární algebry, bude chápat je...

Doc. Mgr. Vít Vondrá


Lineární algebra je jeden ze základních prostředků formulace technických problémů a jejich efekti...

Vít Vondrák


Nezajimavý předmět, protože se implemetuje to, čemu nikdo nerozumí a neví oč se jedná (viz. difre...

doc. Kozubek


Logické kombinační obvody - charakteristika logického systému, logická proměnná, logický operátor...

Zdeněk Diviš


Předmět je úvodem do základních pojmů, technik, dovedností a teorií managementu. Tím vytváří př...

prof. Ing. Ivo Janík, CSc.


Náplní předmětu je seznámit studenty se základními principy managementu jakosti, směry jeho vývoj...

prof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc.


V úvodní části předmětu jsou uvedeny základní vlastnosti množiny reálných čísel, po připomenutí p...

Mgr. Petr Vodstrčil,


Předmět je věnován následujícím tématům: diferenciální počet vektorových funkcí, integrální po...

Petr Beremlijski


V předmětu se studenti nejprve podrobně seznámí s metodami výpočtu určitých a neurčitých integrál...

RNDr. Petra Šarmanová, Ph.D.


V úvodní části předmětu jsou uvedeny základní vlastnosti množiny reálných čísel, po připomenutí p...

Jiří Bouchala


V předmětu student získá základní dovednosti potřebné při řešení a analýze lineárních diferenciál...

doc. RNDr. Jiří Bouchala


Úvod bude věnován seznámení s programem Maple a s jeho uživatelským prostředím. Dále se studenti ...

Mgr. Petr Vodstrčil


Cílem předmětu je seznámit studenty s pojmovým aparátem a metodami výrokové logiky, predikátové l...

Marie Duží


V předmětu se studenti seznámí se základními matematickými metodami pro oblast analýzy dat. Předn...

prof. RNDr. Václav Snášel


Cílem předmětu je získání znalostí práce s programem MATLAB. Znalost práce s programem MATLAB je ...

Ing. Marek Penhaker,


Předmět zahrnuje přípravné technologické procesy drcení a mletí. Tyto procesy slouží pro přípra...

Miluše Hlavatá


Předmět si klade za cíl seznámit posluchače se základními vlastnostmi a strukturou mechatronickýc...

doc. Ing. Ivo Neborá


Rychle se rozvíjející oblast informačních a komunikačních technologií je doprovázená i rozvojem ...

Jan Žídek


Studenti se naučí používat měřicí přístroje a provádět orientační a přehledová měření na optickýc...

Ing. Jan Skapa, Ph.D.


Cílem předmětu Měření v telekomunikační technice je seznámit studenty se základními třídami měřic...

doc. Ing. Jan Žídek, CSc.

Hledat

Oblíbené

Pro tuto funkci se musíte přihlásit

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.