Předměty


Staňková


Geografické informační systémy (GIS) představují oblast, která je dnes využívána v mnoha různých ...

Jan Gaura


Předmět poskytne úvodní přehled problematiky geoinformačních technologií (GIT). Pozornost je v...

Petr Rapant


Předmět je určen studentům, kteří se budou dále zabývat počítačovou grafikou a to například o mod...

Ing. Martin Němec, Ph.D.


Cílem předmětu je seznámit studenty s komplexními sítěmi, oblastí se širokým interdisciplinárním ...

Eliška Ochodková


Předmět je určen pro studenty, kteří projevili zájem o principy řízení IT. Předmět dává průřez pr...

Přemysl Soldán


Další semestr bloku přednášek z databázových systémů má úkol seznámit studenty s jedním z velkýc...

Jana Šarmanová


Cílem tohoto kurzu je seznámit studenty s principy elektronické komerce a obchodování. Předmět je...

R. Fasuga


Předmět je zaměřen na rozšíření a prohloubení znalostí chemické laboratorní techniky včetně získá...

Eva Pertile


Student bude seznámen s problémy, které jsou předmětem discipliny Logická sémantika a reprezentac...

Marie Duží


Předmět Internetové technologie poskytuje přehledové informace jak o aktuálně využívaných technol...

Michal Radecký


Ing. Svatopluk Štolfa, Ph.D.


Předmět je zaměřen na technologie obsažené v platformách JavaSE, JavaJEE a další moderní technolo...

Ing. David Ježek, Ph


Cílem je vytvoření základů obecného jazyka s výstupní úrovní A1-A2 (prezenční i kombinované) Spol...

Mgr. Zuzana Trawinská


Cílem je vytvoření zakladů odborného anglického jazyka v oblasti řečových dovedností, to je čten...

PaedDr. Marcela Adám


Prezenční: Výuka probíhá formou cvičení jedenkrát týdně 90 minut 4 semestry s cílem vytvoření zá...

PaedDr. Marcela Adám


Prezenční: Výuka probíhá formou cvičení jedenkrát týdně 90 minut a jejím cílem je vytvoření zákl...

PaeDr. Marcela Adámk


Prezenční: Výuka probíhá formou cvičení jedenkrát týdně 90 minut a jejím cílem je vytvoření zákl...

PaeDr. Marcela Adámk


Rozvoj vybraných měkkých dovedností (soft skills) studentů důležitých pro trh práce.

Eliška Ochodková


Studentům budou prezentovány základní pojmy z oblasti komprese dat. Důraz bude kladen na schopnos...

prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.


Studenti budou seznámeni se síťovými službami z pohledu bezpečnosti.

doc. Ing. Jaroslav Z


Kondiční kulturistika je kolektivní nebo individuální forma cvičení, která využívá kulturistickýc...

neuveden

Hledat

Oblíbené

Pro tuto funkci se musíte přihlásit

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.