Předměty


viz. Edison

Prof. Ing. Jaromír P


Fyzikální chemie jako vědní disciplína, její vztahy s ostatními vědami. Využití fyzikální chemie ...

Eva Pertile


doc. RNDr. Petr Hlubina, CSc.


prof. MUDr. Zdeněk Jirák, CSc.


Staňková


Geografické informační systémy (GIS) představují oblast, která je dnes využívána v mnoha různých ...

Jan Gaura


Předmět poskytne úvodní přehled problematiky geoinformačních technologií (GIT). Pozornost je v...

Petr Rapant


Předmět je určen studentům, kteří se budou dále zabývat počítačovou grafikou a to například o mod...

Ing. Martin Němec, Ph.D.


Cílem předmětu je seznámit studenty s komplexními sítěmi, oblastí se širokým interdisciplinárním ...

Eliška Ochodková


Předmět je určen pro studenty, kteří projevili zájem o principy řízení IT. Předmět dává průřez pr...

Přemysl Soldán


Další semestr bloku přednášek z databázových systémů má úkol seznámit studenty s jedním z velkýc...

Jana Šarmanová


Cílem tohoto kurzu je seznámit studenty s principy elektronické komerce a obchodování. Předmět je...

R. Fasuga


Předmět je zaměřen na rozšíření a prohloubení znalostí chemické laboratorní techniky včetně získá...

Eva Pertile


Student bude seznámen s problémy, které jsou předmětem discipliny Logická sémantika a reprezentac...

Marie Duží


Předmět Internetové technologie poskytuje přehledové informace jak o aktuálně využívaných technol...

Michal Radecký


Ing. Svatopluk Štolfa, Ph.D.


Předmět je zaměřen na technologie obsažené v platformách JavaSE, JavaJEE a další moderní technolo...

Ing. David Ježek, Ph


Cílem je vytvoření základů obecného jazyka s výstupní úrovní A1-A2 (prezenční i kombinované) Spol...

Mgr. Zuzana Trawinská


Cílem je vytvoření zakladů odborného anglického jazyka v oblasti řečových dovedností, to je čten...

PaedDr. Marcela Adám


Prezenční: Výuka probíhá formou cvičení jedenkrát týdně 90 minut 4 semestry s cílem vytvoření zá...

PaedDr. Marcela Adám


Prezenční: Výuka probíhá formou cvičení jedenkrát týdně 90 minut a jejím cílem je vytvoření zákl...

PaeDr. Marcela Adámk

Hledat

Oblíbené

Pro tuto funkci se musíte přihlásit

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.