Předměty


Cílem tohoto kurzu je seznámit studenty s principy elektronické komerce a obchodování. Předmět je...

R. Fasuga


Předmět je zaměřen na rozšíření a prohloubení znalostí chemické laboratorní techniky včetně získá...

Eva Pertile


Student bude seznámen s problémy, které jsou předmětem discipliny Logická sémantika a reprezentac...

Marie Duží


Předmět Internetové technologie poskytuje přehledové informace jak o aktuálně využívaných technol...

Michal Radecký


Ing. Svatopluk Štolfa, Ph.D.


Předmět je zaměřen na technologie obsažené v platformách JavaSE, JavaJEE a další moderní technolo...

Ing. David Ježek, Ph


Cílem je vytvoření základů obecného jazyka s výstupní úrovní A1-A2 (prezenční i kombinované) Spol...

Mgr. Zuzana Trawinská


Cílem je vytvoření zakladů odborného anglického jazyka v oblasti řečových dovedností, to je čten...

PaedDr. Marcela Adám


Prezenční: Výuka probíhá formou cvičení jedenkrát týdně 90 minut 4 semestry s cílem vytvoření zá...

PaedDr. Marcela Adám


Prezenční: Výuka probíhá formou cvičení jedenkrát týdně 90 minut a jejím cílem je vytvoření zákl...

PaeDr. Marcela Adámk


Prezenční: Výuka probíhá formou cvičení jedenkrát týdně 90 minut a jejím cílem je vytvoření zákl...

PaeDr. Marcela Adámk


Rozvoj vybraných měkkých dovedností (soft skills) studentů důležitých pro trh práce.

Eliška Ochodková


Studentům budou prezentovány základní pojmy z oblasti komprese dat. Důraz bude kladen na schopnos...

prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.


Studenti budou seznámeni se síťovými službami z pohledu bezpečnosti.

doc. Ing. Jaroslav Z


Kondiční kulturistika je kolektivní nebo individuální forma cvičení, která využívá kulturistickýc...

neuveden


Kvalita součástí. Rychlost (mezní kmitočet), přesnost, spolehlivost, řady hodnot. Konstrukční kri...

Ing. Michal Jahelka, Ph.D.


Předmět se zabývá základními principy a algoritmy bezpečnostních technik a protokolů. V předmětu ...

Eliška Ochodková


prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.


Cílem předmětu je poskytnout posluchačům bakalářského studia základní informace z oblasti kyberne...

prof. Ing. Vilém Sro


Práva, Zákony v IT a telekomunikacích (Test min. 11 otázek = 55 bodů)

Chmelíková


Po absolvování kursu student bude znát definice základních pojmů lineární algebry, bude chápat je...

Doc. Mgr. Vít Vondrá


Lineární algebra je jeden ze základních prostředků formulace technických problémů a jejich efekti...

Vít Vondrák


Nezajimavý předmět, protože se implemetuje to, čemu nikdo nerozumí a neví oč se jedná (viz. difre...

doc. Kozubek

Hledat

Oblíbené

Pro tuto funkci se musíte přihlásit

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.