Předměty


V rámci předmětu se bude probírat širší spektrum evolučních výpočetních technik. Budou zmíněny ja...

Ivan Zelinka


V rámci předmětu se bude probírat širší spektrum evolučních výpočetních technik. Budou zmíněny ja...

Ivan Zelinka


Cílem předmětu je seznámit studenty s prostředky, metodami a technologiemi pro realizaci telemetr...

Ing. Martin Černý


doc. Ing. Michal Krátký, Ph.D.

C++


Naučit studenty používat programovací jazyky C a C++ podle ISO/ANSI normy. Kurs poskytne začátečn...

Dvorský


Po absolvování předmětu studenti budou znát funkci logických obvodů, umí definovat požadavky na m...

prof. Ing. Pavel Bra


Tento předmět je pojat velmi netradičně protože studenti pracují v týmech pod metodickým vedení...

doc. Ing. Jan Žídek, CSc.


Ve druhé části databázového bloku se seznámí studenti s jedním SŘBD podrobně, s řadou dalších SŘB...

Doc. RNDr. Jana Šarm


doc. Ing. Michal Krátký, Ph.D.


Předmět nastiňuje základní otázky vývoje vědy a techniky od počátků lidských dějin do současnos...

PhDr. Svatomír Černí


Předmět posluchače seznamuje se základy digitálního zpracování obrazu.

doc. Dr. Ing. Eduard


zpracování diplomové práce

---


Předmět Diplomový projekt III probíhá formou seminářů a je zaměřen na poskytování obecných inform...

Ing. Iva Petříková


Předmět seznamuje studenta se základy teorie množin a základními konstrukcemi diskrétní matematik...

Michael Kubesa


Studentům budou prezentovány základní pojmy z oblasti DIS. Vyhledávání a výběr dat z textových da...

prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.


Ing. Richard Velička, Ph.D.


Doc. Goňo


Studenti se seznámí se všemi typy měřicích přístrojů od analogových přes číslicové až po virtuáln...

Bičovská


Doc. Neborák


Předmět se zaměřuje na poznání významu, základních principů, složení a funkcí stejnosměrných i st...

doc. Ing. Ivo Neborák, CSc.


Předmět seznamuje posluchače s detailními vlastnostmi stejnosměrných i střídavých elektrických re...

doc. Ing. Ivo Neborák, CSc.


..

Ing. Václav Čech, Ph


Předmět pojednává o problematice výroby elektrické energie v různých typech elektráren, dále o us...

Krejčí


Ing. Radovan Hájovský, Ph.D.


Rozumět zapojením elektronických obvodů vytvořeným z diskrétních součástek a integrovaných obvodů...

Ing. Zdeněk Tesař

Hledat

Oblíbené

Pro tuto funkci se musíte přihlásit

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.