Předměty


Cílem předmětu je seznámit studenty 1. roč. FEI se základními bezpečnostními předpisy pro činnost...

Vítězslav Stýskala


Předmět poskytne vysvětlení základních bezpečnostních mechanizmů a řešení zabezpečení hlasové kom...

Miroslav Vozňák


V rámci předmětu se bude probírat širší spektrum evolučních výpočetních technik. Budou zmíněny ja...

Ivan Zelinka


V rámci předmětu se bude probírat širší spektrum evolučních výpočetních technik. Budou zmíněny ja...

Ivan Zelinka


Cílem předmětu je seznámit studenty s prostředky, metodami a technologiemi pro realizaci telemetr...

Ing. Martin Černý


doc. Ing. Michal Krátký, Ph.D.

C++


Naučit studenty používat programovací jazyky C a C++ podle ISO/ANSI normy. Kurs poskytne začátečn...

Dvorský


Po absolvování předmětu studenti budou znát funkci logických obvodů, umí definovat požadavky na m...

prof. Ing. Pavel Bra


Tento předmět je pojat velmi netradičně protože studenti pracují v týmech pod metodickým vedení...

doc. Ing. Jan Žídek, CSc.


Ve druhé části databázového bloku se seznámí studenti s jedním SŘBD podrobně, s řadou dalších SŘB...

Doc. RNDr. Jana Šarm


doc. Ing. Michal Krátký, Ph.D.


doc. Ing. Radim Bača, Ph.D.


Předmět nastiňuje základní otázky vývoje vědy a techniky od počátků lidských dějin do současnos...

PhDr. Svatomír Černí


Ing. Tomáš Peňáz, Ph.D.


Předmět posluchače seznamuje se základy digitálního zpracování obrazu.

doc. Dr. Ing. Eduard


zpracování diplomové práce

---


Předmět Diplomový projekt III probíhá formou seminářů a je zaměřen na poskytování obecných inform...

Ing. Iva Petříková


Předmět seznamuje studenta se základy teorie množin a základními konstrukcemi diskrétní matematik...

Michael Kubesa


doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.


Studentům budou prezentovány základní pojmy z oblasti DIS. Vyhledávání a výběr dat z textových da...

prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.


Ing. Richard Velička, Ph.D.


Doc. Goňo


Studenti se seznámí se všemi typy měřicích přístrojů od analogových přes číslicové až po virtuáln...

Bičovská


Ing. Jitka Mohylová, Ph.D.


Doc. Neborák

Hledat

Oblíbené

Pro tuto funkci se musíte přihlásit

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.