Předměty


Rozumět funkci používaných zapojení elektrických obvodů a vytvářet nová zapojení dle požadavků. ...

Ing. Zdeněk Tesař


Kurs praktické počítačové sazby, základů elektronického publikování textových, obrazových a mul...

Jiří Dvorský


Předmět se zaměřuje na základní poznání funkcí elektronických prvků, elektronických obvodů a výko...

Brandštetter


Po absolvování předmětu student získá znalosti umožňující dobrou orientaci v principech činnosti ...

prof. Ing. Pavel Bra


definovat a aplikovat základní teoretické poznatky o vlivu stavby a struktury materiálu

prof. Ing. Jaromír D


V předmětu jsou nastíněny základní otázky současně filozofie. Studenti jsou v úvodu seznámeni s...

doc. PhDr. Jaromír F


Mgr. Zuzana Trawinská


Mgr. Zuzana Trawinská


Předmět je určen studentům 1. ročníku magisterského studia na FEI VŠB-TU Ostrava a patří do zákla...

RNDr. Marek Lampart, Ph.D.


Předmět je rozdělen do dvou samostatných celků. V části věnované funkcionálnímu programování bude...

Marie Duží


viz. Edison

Prof. Ing. Jaromír P


Fyzikální chemie jako vědní disciplína, její vztahy s ostatními vědami. Využití fyzikální chemie ...

Eva Pertile


prof. MUDr. Zdeněk Jirák, CSc.


Geografické informační systémy (GIS) představují oblast, která je dnes využívána v mnoha různých ...

Jan Gaura


Předmět poskytne úvodní přehled problematiky geoinformačních technologií (GIT). Pozornost je v...

Petr Rapant


Předmět je určen studentům, kteří se budou dále zabývat počítačovou grafikou a to například o mod...

Ing. Martin Němec, Ph.D.


Cílem předmětu je seznámit studenty s komplexními sítěmi, oblastí se širokým interdisciplinárním ...

Eliška Ochodková


Předmět je určen pro studenty, kteří projevili zájem o principy řízení IT. Předmět dává průřez pr...

Přemysl Soldán


Další semestr bloku přednášek z databázových systémů má úkol seznámit studenty s jedním z velkýc...

Jana Šarmanová


Cílem tohoto kurzu je seznámit studenty s principy elektronické komerce a obchodování. Předmět je...

R. Fasuga


Předmět je zaměřen na rozšíření a prohloubení znalostí chemické laboratorní techniky včetně získá...

Eva Pertile


Student bude seznámen s problémy, které jsou předmětem discipliny Logická sémantika a reprezentac...

Marie Duží


Předmět Internetové technologie poskytuje přehledové informace jak o aktuálně využívaných technol...

Michal Radecký


Ing. Svatopluk Štolfa, Ph.D.


Předmět je zaměřen na technologie obsažené v platformách JavaSE, JavaJEE a další moderní technolo...

Ing. David Ježek, Ph

Hledat

Oblíbené

Pro tuto funkci se musíte přihlásit

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.