Předměty


Ing. Petr Kačor, Ph.D.


Předmět se zaměřuje na poznání významu, základních principů, složení a funkcí stejnosměrných i st...

doc. Ing. Ivo Neborák, CSc.


Předmět seznamuje posluchače s detailními vlastnostmi stejnosměrných i střídavých elektrických re...

doc. Ing. Ivo Neborák, CSc.


..

Ing. Václav Čech, Ph


doc. Ing. Vladimír Král, Ph.D


Předmět pojednává o problematice výroby elektrické energie v různých typech elektráren, dále o us...

Krejčí


Ing. Radovan Hájovský, Ph.D.


Rozumět zapojením elektronických obvodů vytvořeným z diskrétních součástek a integrovaných obvodů...

Ing. Zdeněk Tesař


Rozumět funkci používaných zapojení elektrických obvodů a vytvářet nová zapojení dle požadavků. ...

Ing. Zdeněk Tesař


Kurs praktické počítačové sazby, základů elektronického publikování textových, obrazových a mul...

Jiří Dvorský


Předmět se zaměřuje na základní poznání funkcí elektronických prvků, elektronických obvodů a výko...

Brandštetter


Po absolvování předmětu student získá znalosti umožňující dobrou orientaci v principech činnosti ...

prof. Ing. Pavel Bra


definovat a aplikovat základní teoretické poznatky o vlivu stavby a struktury materiálu

prof. Ing. Jaromír D


prof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D.


V předmětu jsou nastíněny základní otázky současně filozofie. Studenti jsou v úvodu seznámeni s...

doc. PhDr. Jaromír F


Mgr. Zuzana Trawinská


Mgr. Zuzana Trawinská


Předmět je určen studentům 1. ročníku magisterského studia na FEI VŠB-TU Ostrava a patří do zákla...

RNDr. Marek Lampart, Ph.D.


Předmět je rozdělen do dvou samostatných celků. V části věnované funkcionálnímu programování bude...

Marie Duží


Ing. Marek Běhálek, Ph.D.


viz. Edison

Prof. Ing. Jaromír P


Fyzikální chemie jako vědní disciplína, její vztahy s ostatními vědami. Využití fyzikální chemie ...

Eva Pertile


doc. RNDr. Petr Hlubina, CSc.


prof. MUDr. Zdeněk Jirák, CSc.

Hledat

Oblíbené

Pro tuto funkci se musíte přihlásit

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.