Předměty


Předmět je zaměřen na základní elektronické obvody v oblasti rádiových kmitočtů. Nejprve jsou pro...

Dr. Ing. Libor Gajdošík


doc. Ing. Vladimír Král, Ph.D


Ing. David Ježek, Ph.D.


Předmět je zaměřen na získání základních teoretických znalostí a praktických dovedností souvisejí...

Mgr. Miloš Kudělka, Ph.D.


Téměř každá nově vznikající aplikace předpokládá možnost komunikace prostřednictvím Internetu. Ta...

Ing. Tomáš Tureček


V předmětu bude uchazeč seznámen s problematikou vývoje webových aplikací pomocí technologie Micr...

Jan Martinovič


Předmět je určen pro studenty prvního ročníku prezenčního studia. V předmětu se studenti seznámí ...

Jiří Dvorský


doc. Ing. Michal Prauzek, Ph.D.


Předmět je zaměřen na objasnění postavení mikroorganismů v biotechnologiích pro čištění odpadních...

Hana Vojtková


Seznámit studenty s komplexností zadání a řešení elektromechanických strojů a celků. Vlivy okolí ...

doc. Ing. Bohumil Ho


Základní pojmy, zákony a metody řešení elektrických obvodů. Vlastnosti a použití pasívních prvků,...

Pavel Langhammer


Zopakovat základní poznatky středoškolské fyziky Definovat a charakterizovat základní fyzikální ...

prof. Ing. Jaromír P


doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.


Po absolvování předmětu získá student znalosti a početní dovednosti základů matematiky v rozsahu ...

RNDr. Petra Šarmanov


Studenti se seznámí se základními pojmy používanými v grafických aplikacích. Po absolvování předm...

Šarman


doc. Dr. Ing. Pavel Blecharz


Předmět Základy použití počítačů si klade za cíl především seznámit studenty s možnostmi řešení ú...

Ing. Richard Velička


Jeden ze spolvěd. předmětů

nevim


Předmět Základy programování je předmět, který svou náplní pokrývá oblasti základních znalostí st...

doc. Mgr. Jiří Dvors


Předmět je úvodním kurzem do problematiky programování zaměřeným na přípravu studentů pro práci s...

Černohorský


Ing. Martina Litschmannová, Ph.D.


prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný


Rozumět číslicovému zpracování signálů a používaným algoritmům. Učební výstupy jsou stanoveny ...

Jan Skapa

Hledat

Oblíbené

Pro tuto funkci se musíte přihlásit

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.